+994 50 444 50 11
office@doctoraz.az

Qeyd

“LS Company” MMC tərəfindən tərtib edilən, ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, Azərbaycan həkimlərinin Kataloqu (elektron və çap formasında reklam toplusu) toplusunda
reklam olunmam üçün

Müraciət

Mən, bu sənədi imzalamaqla bəyan edir və bildirirəm ki, bu sənəddə göstərilmiş məlumatları müddətsiz olaraq ümumi istifadə üçün açıq elan edirəm, fərdi məlumatların “LS Company” MMC (VÖEN: 1701932671) tərəfindən toplanmasına, işlənməsinə, dəyişdirilməsinə, ötürülməsinə, o cümlədən biznes məqsədi üçün istifadə edilməsinə razılıq və icazə verirəm.